Om Eva

Deermountain Design aka aktiebolaget Hjortbris är Eva Hjortsberg.
Erfaren projektledare med kreativiteten som främsta drivkraft.

Efter sju år som inredningssäljare och projektledare på Nordens ledande oberoende inredningskoncern för offentlig miljö, Input Interiör söker jag nu nya utmaningar. Min roll som projektledare i kombination med min lärarexamen har gjort att jag fått en bred grund att stå på för att kalla mig ”pedagogisk inredare”. Med det menar jag att jag har en unik kompetens för att kunna leda en process där interiören får en funktion som i skolans värld ibland kallas för den ”tredje pedagogen”. Ett begrepp som är tillämpbart även utanför skolan men då snarare som den ”goda arbetsmiljön” för att kunna tillgodose användarens behov och därmed uppnå bästa möjliga arbetsförmåga. Hur är din arbetsmiljö, har du de bästa förutsättningarna för att hitta ditt fokus?

Jag tycker att det är otroligt intressant att i samråd med pedagoger se hur ett klassrum kan förändras från en traditionell sittning till en aktivitetsbaserad lärmiljö tack vare utbyte av möbler eller ommöblering för att samtliga elever ska kunna känna sig inkluderade. Det är användarens behov som styr möblernas funktion och inte möbleras funktion som bestämmer vilka behov som kan nyttjas i rummet. I och med detta intresse studerar jag även till specialpedagog på halvtid för att göra min kompetens än mer unik.

Som inredare och projektledare är jag lyhörd och effektiv i mitt arbetssätt för att ta fram förslag som passar användarens behov. Min förmåga att kunna se hur ett rum kan gestaltas på bästa sätt i kombination med min kunskap inom funktionell interiör gör att jag kan se rummet från olika aspekter och därmed uppnå ett tilltalande resultat för rätt målgrupp. Och väldigt gärna med hjälp av färgernas magi.

Jag ser fram emot nya utmaningar och uppdrag. Jag kommer att kombinera uppdrag på halvtid med min egen produktion i Deermountain Design, numera aktiebolaget Hjortbris, där jag just nu har skapat mig en bred bildbak med posters och vykort. Kom och köp! Eller kontakta mig för inredningsuppdrag.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig;
Mobil: 0739939153
Mail: deermountain[at]gmail.com