Captain Crimson

Beskrivning av uppdrag:
Illustrera ett rockband för tröjtryck där ledorden var en val och krumelurer.